Bord i hotellrum med fönster och fåtölj i bakgrunden där väggluskontroll utförts

Väggluskontroll

Resistens och spridning leder till fler saneringar

Vägglössen har utvecklat resistens mot många bekämpningsmedel och i kombination med att resandet ökar sprids de resistenta vägglössen världen över. Vägglusen är ett svårbekämpat skadedjur och utöver byggnadssanering kan även mer omfattande insatser krävas. Vi på Anticimex har under våra många år i branschen utvecklat arbetssätt med de effektivaste verktygen och bekämpningsmetoderna.

Vägglusangrepp i flerfamiljsfastigheter

Det är du som fastighetsägarens som ansvarar för att problem med vägglöss åtgärdas så fort som möjligt. Det är viktigt att ha rutiner för att förebygga, kontrollera och vid behov sanera ett angrepp av vägglöss. För att du ska kunna leva upp till ditt ansvar behöver boende veta vad dom ska göra vid misstanke om vägglöss. Anticimex hjälper dig med information till boende, utbildning av personal och sanering av vägglöss.

Vägglusangrepp på hotell och korttidsboenden

Rätt kunskap är oerhört viktigt för att hantera vägglusproblem. Eftersom det är omöjligt att hindra att vägglöss förs in på hotell är medarbetarnas kunskap avgörande för att snabbt upptäcka vägglöss och minska risken för spridning.

Tack vare regelbundna inspektioner med hjälp av specialiserade sökhundar kan det snabbt konstateras om vägglöss finns eller inte. Sökhundar kan också användas som en avslutande kontroll efter en sanering.

Välj land