Offentlig upphandling

Upphandla ett effektivt skadedjursskydd!

Anticimex har arbetat med skadedjursskydd i Sverige sedan 1934 och grunden i vår verksamhet är, och har alltid varit, att skapa en tryggare vardag för våra kunder. Vi vill bidra till att minska problem och kostnader kopplade till skadedjur i hela landet – det vinner alla på.

För att lyckas med en upphandling och i förlängningen erhålla ett effektivt skadedjursskydd till lägre kostnad gäller det att vara väl förberedd, ställa rätt frågor och säkerställa kompetensen hos anbudsgivare.

Genom att följa stegen i Anticimex guide för offentlig upphandling av skadedjurstjänster kommer du med all sannolikhet att hitta en samarbetspartner som sanerar skadedjur på ett effektivt sätt – samt ger din arbetsgivare bättre kontroll över kostnader och resultat.

Visste du att...

…offentliga verksamheter i många fall betalar betydligt mer för skadedjurssanering än vad som bestämts i upphandlade avtal – i vissa fall upp till tio gånger det avtalade beloppet i form av olika tilläggsfaktureringar?

Vägledning inför offentlig upphandling

Denna information är till för att vara ett neutralt stöd för er köpprocess. Alla förslag är granskade av några av Sveriges mest erfarna upphandlingsjurister som tidigare arbetat på NOU, så vi kan intyga att informationen finns till för att hjälpa er på ett neutralt sätt. Det blir vår uppgift att försöka möta era krav när ni bestämt er.

Många gånger är det bättre att handla upp en tjänst, till exempel ett skadedjursavtal, som en funktionsupphandling där leverantören får beskriva hur målet med avtalet ska uppnås. Vår rekommendation är att arbeta med att formulera mätbara mål kopplade till funktionskraven. Detta underlättar både genomförandet och uppföljningen under avtalstiden.

Det är viktigt att arbeta med en sakkunnig referensgrupp som har kunskapen att utvärdera leverantörens förmåga att uppnå målen. Anticimex tillhandahåller tjänster inom matsäkerhet, skadedjur, brandskydd och avfuktning. Det är inte alltid lätt att göra en upphandling inom dessa områden, det finns mycket att ta hänsyn till.

Viktiga frågor vid upphandling

  • Vad vill du att nästa avtalsperiod ska leda till för resultat vad gäller exempelvis saneringsarbetet? Vilka mål ska uppnås med avtalet?
  • Vad vill ni uppnå för resultat?
  • Vad händer om ni inte uppnår det önskade resultatet?
  • Vad kan hindra att du/ni uppnår det resultatet?
  • Vad ska ni upphandla för att nå det resultatet?
  • Hur ska du få med dig de personer som behövs?
  • Vilket ytterligare stöd tror du behövs?

Funktionskrav i upphandlingen

När Gävleborg skulle förnya sitt avtal om skadedjursbekämpning för Gävle kommun och ett antal kommunala bolag valde man att arbeta med tidig dialog och tydliga funktionskrav. Se filmen nedan för att ta del av hur hur upphandlaren beskriver processen.

Välj land