Brunrötessvamp på fasad

Mögel

Fakta om mögel

Eftersom mögel kräver fukt för att tillväxa gäller det att se till så att inte utrymmen så som krypgrunder, källare och vindar utsätts för hög fuktbelastning över tid. Tillväxt av mögel kan ske relativt snabbt under gynnsamma förhållanden.

Det finns en stor mängd arter inom mögelsvamparna som kan förekomma i en huskonstruktion. Det är därför svårt att generalisera. Men en del mögelsvampar är färgade i svart, grönt eller vitt. En del kan även orsaka hälsobesvär hos oss människor.

Det finns även jordbakterier som under vissa förhållanden kan orsaka framförallt luktproblem. När dessa bakterier tillväxer på fuktigt organiskt material så tillverkar de så kallade gesominer som luktar starkt av ”gammal källare”.

Välj land