Mjölbagge på bröd

Mjölbaggar

Fakta om mjölbaggar

Mjölbaggar hör till familjen svartbaggar. Det svenska namnet ”svartbaggar” säger en hel del om dessa skalbaggars utseende. Som fullbildade vuxna är alla arterna av mjölbaggar mer eller mindre enfärgat svarta eller kastanjefärgade utan någon särskild teckning. I Sverige är fyra olika mjölbaggar vanliga; stor mjölbagge, svartbrun mjölbagge, rismjölbagge och kastanjebrun mjölbagge.

Mjölbaggarna avsöndrar ett sekret som luktar starkt och som kan sitta kvar i angripna varor. På grund av denna lukt benämns en art lysolbagge (lysol luktar som fotogen). De vuxna skalbaggarna kan vandra längre sträckor och kan på det viset sprida sig. Du blir av med mjölbaggar genom grundlig rengöring men i vissa fall kan du behöva kontakta oss för sanering.

Den stora mjölbaggen är inhemsk, och lever året runt i vår svenska natur. Skalbaggen är en god flygare och kan ofta påträffas inomhus i våra hem under den varma årstiden. Nuförtiden inträffar det sällan att stor mjölbagge blir ett problem inomhus.

Den kastanjebruna mjölbaggen och rismjölbaggen är båda ett globalt fenomen. De har behov av högre temperaturer och förekommer främst i importledet av spannmålsprodukter. Båda dessa arter förekommer såväl i produktionsledet (kvarnar etc) och i hemmet.

Den svartbruna mjölbaggen kommer ursprungligen från varmare länder och importerades av en slump med varor till Sverige. På 40-talet tycks den ha funnit fotfäste, och sedan dess kan vi betrakta den som en ovälkommen besökare. Den klarar sig inte utomhus, utan sprids via handel och allmänt kringflyttande. Den dyker upp i alla led av spannmålshantering – från spannmålsmagasin, via kvarnar, med mjölpåsen hos enskilda handlare och till våra hem.

Hur upptäcker man mjölbaggar?

Den fullbildade svartbruna mjölbaggen kan inte flyga, men den är mycket rörlig och söker ett ställe att lägga sina ägg. Torra specerier, som t ex mjöl, spaghetti, fågelfrön osv. är idealfödan och mjölbaggen träffas ofta på i skafferier. Om du har fått mjölbaggar i mjölpåsen kan du märka en konstig skarp lukt. Vid närmare titt kanske det kryper små gula larver i påsen. Senare vandrar små (5 mm) svarta skalbaggar omkring i skåpen och på bänkarna. Mjölbaggen har dessutom en förmåga att tränga sig in i tättslutande förpackningar.

Välj land