Två kvinnor samtalar i ett gråmålat vardagsrum i bostadsrätt

Säljarförsäkrat bostadsrätt

Unikt trygghetspaket vid bostadsrättsaffären

Innan din kunds bostad läggs ut till försäljning gör en av våra tekniker en försäkringsbesiktning av bostaden. Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning en försäkring mot dolda fel kan tecknas hos oss. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en bostadsrättsaffär och ger både säljaren och köparen en bild av lägenhetens skick inför överlåtelsen.

Detta ingår vid besiktningen

 • Grundlig okulär kontroll för att hitta brister och fel i lägenheten
 • Kontroll av tvätt- och diskmaskinanslutningar
 • Kontroll av rörledningar och radiatorsystem
 • Funktionskontroll av jordade uttag i kök och våtrum samt synliga brister i el-centralen eller i elinstallationen

Detta gäller försäkringen för

 • Försäkring för väsentliga fel enligt köplagen
 • Försäkringen gäller också för skada i våtrum som tekniker varnat för i besiktningsprotokollet. Skadan ersätts om det kan visas att skadan fanns vid besiktningstillfället. Ersättning lämnas inte för felet/riskkonstruktionen som orsakat den skada som varnats för.
 • Gäller under två år
 • Ersätter upp till en miljon kronor
 • Säljaren, eller köpare med fullmakt, anmäler skadan till oss
 • Vi bedömer om säljaren har ett ansvar och om köparen har rätt till ersättning
 • Vi för säljarens talan i domstol
 • Om köparen har rätt betalar försäkringen ut i säljarens ställe. Gäller för upp till en miljon kronor inkl. rättegångskostnader
 • Ingen självrisk

Hur kan jag bli anknuten förmedlare hos Anticimex?

För att du ska kunna erbjuda dina kunder våra lösningar behöver du vara anknuten förmedlare hos Anticimex. Läs mer om hur du blir anknuten mäklare här.

Vad kostar Anticimex Säljarförsäkrat?

Premien för Anticimex Säljarförsäkrat Bostadsrätt är 7 900 kr och tecknas hos Anticimex Försäkringar. Premien betalas först när köparen får tillträde till huset. Om besiktigat hus inte säljs genom dig kommer slutkund inte belastas med någon kostnad för den inledande besiktningen.

Vem kan teckna försäkringen och för vilka objekt?

Säljaren av bostadsrätten kan teckna försäkring och vara privatperson eller dödsbo. Juridisk person kan teckna försäkringen under förutsättning att verksamheten inte består i att köpa och sälja fastigheter och/eller utföra om-, till- eller nybyggnation eller liknande verksamhet. Försäkringen kan tecknas för bostadsrätter, med förutsättning att Anticimex genomfört besiktningen.

Några viktiga undantag från försäkringen

 • Krav som grundas på fel som säljaren har känt till och förtigit, dolt eller gett felaktig eller missvisande uppgift om.
 • Krav som grundar sig på andra köprättsliga fel än bostadsrättens skick enligt 19 § p.3 och 20 § i Köplagen, såsom krav som köparen kan ha till följd av avtal med säljaren, säljarens utfästelser eller annan förespegling om en högre standard än köparen annars har haft fog att förutsätta. Detsamma gäller krav rörande äganderättsfrågor eller panträtt.
 • Elsystem som är installerat under tiden säljaren (försäkringstagaren) varit innehavare av bostadsrätten och som inte installerats av behörig fackman.
 • Anticimex kan aldrig bli skyldigt att lämna ersättning till köparen endast på grund av medgivande eller utfästelse om ersättning från säljaren eller annan än Anticimex.
 • Anticimex reglerar inte krav understigande 5 000 kr.

Välj land