Kvinna som sitter med ett barn och en dator på ett golv i ett hem utan fara för radon

Radonmätning

Vad är radon?

Radon kommer från radium­226, ett radioaktivt grundämne i naturen. Radon är den ädelgas som bildas när atomkärnorna faller sönder, vilket de gör utan yttre påverkan. Gasen är både osynlig och luktfri. När gasen faller sönder bildas så kallade radondöttrar, som fastnar på det damm som vi andas in.

Var finns radon?

Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten. Den vanligaste källan till radon är marken under och runt om huset. Det finns också små mängder radon i alla byggnadsmaterial som är baserade på sten. Blå lättbetong, som användes vid husbyggen från slutet av 1920-­talet till slutet av 1970-­talet, innehåller mest radon.

I nyare bostäder är det mest radon i marken som du bör ta hänsyn till. Kommunalt hushållsvatten innehåller sällan radon, däremot kan det finnas radon i bergborrade brunnar. Halterna kan vara höga om vattnet kommer från uranrika bergarter.

Radonmätning – enda sättet att upptäcka radon

Radon upptäcks endast genom mätning. Radonhalten bör inte vara högre än 200Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mätningen görs med radondosor under minst två månader, men gärna längre. Mättiden är viktig eftersom radonhalten kan variera kraftigt under ett dygn eller från dygn till dygn.

Ska du sälja eller köpa hus? Då kan du göra en rådgivande korttidsmätning. Skillnaden är att resultatet har högre osäkerhet och inte kan användas för att ansöka om ett statligt radonbidrag om du skulle vilja åtgärda problemet, men du får en uppfattning om huruvida hög radonhalt är ett problem.

Välj land