Råtta utomhus på stenplattor

Råttor

Fakta om råttor

Brunråttan (Rattus norvegicus) är den vanligaste råttan i Sverige och blir mellan 20–30 cm lång, utan svans. Svansen är cirka 15–23 cm lång. Råttors tänder växer konstant och måste därför gnaga hela tiden för att deras tänder inte ska bli för långa.

Råttor är väldigt flexibla och kan ta sig igenom ett hål på 2 cm i diameter. Råttor kan falla flera meter utan att skada sig, kan hoppa upp emot 1 meter utan ansats och kan klättra flera meter på lodräta ytor (exempelvis insidan av ett avloppsrör). Råttor är också väldigt duktiga simmare och kan hålla andan upp emot 5 minuter under vattenytan.

Råttornas ungar är könsmogna redan vid 2–4 månaders ålder, vilket innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. Ett råttpar kan därför, i teorin, ge upphov till mellan 800 och 1 000 nya individer under ett år. En råtta lever ungefär 1-3 år.

Var finns råttor?

Råttor väljer miljöer där det finns gott om föda och ställen att gömma sig på - ofta där vi människor finns. Råttor trivs främst i fuktiga miljöer, som källare och avlopp. De gräver och gnager ut stora och långa gångar. I korridorsystemen bygger de större kammare där de lagrar mat och bor.

Råttor sprider sjukdomar

Råttor har alltid funnits i våra samhällen och spridit smitta som orsakar allvarliga sjukdomar hos människor. Exempel på bakterier, virus och parasiter som sprids via råttor och orsakar sjukdomar är salmonella, toxoplasma och hantavirus. Smitta sprids via råttornas urin och avföring.

Användning av bekämpningsmedel mot råttor:

December 2019 beslutade kemikalieinspektionen att bekämpningsmedel mot råttor eller möss inte längre får användas av privatpersoner. Endast professionella utövare med så kallad 1So-utbildning, likt Anticimex skadedjurstekniker, får bruka bekämpningsmedel mot råttor och möss.

Kvarliggande bekämpningsmedelsprodukter mot råttor och möss ska därför inte användas utan istället lämnas in till återvinningscentralen som tar hand om produkterna på rätt sätt.

Vi rekommenderar alla fastighetsägare att i första hand vidta förebyggande åtgärder för att undvika att råttor kan ta sig in. Vid stora problem är du välkommen att kontakta oss för professionell hjälp.

Välj land