Sork på moss bland buskar

Sorkar

Fakta om sork

I Sverige finns nio vanligt förekommande sorkarter, vanligast är vattensork, skogssork och åkersork. Sork är gnagare som till viss del liknar brunråtta men med en klumpigare kropp, öronen ofta gömda i pälsen samt en kort och hårig svans. En åkersork varierar mellan 8-18 cm i längd och en vattensork kan bli upp till 23 cm, exklusive svans.

Sorken lever i huvudsak utomhus och bygger underjordiska bon med gångsystem. Sorken är i huvudsak växtätare och äter bland annat gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter.

Välj land