Blått trähus i grön trädgård med blå himmel

Anticimex Hushälsoförsäkring

Detta ingår i Anticimex Hushälsoförsäkring:

Om du har försäkringen sedan tidigare kan ditt innehåll se annorlunda ut. Du hittar alltid ditt aktuella innehåll i försäkringsbrevet.

Försäkring för tak och fasad
Taket och fasaden är ditt hus viktigaste skydd mot fuktskador. Uppstår sprickor och andra otätheter kan både fukt och mögel leta sig in i din bostad. Försäkringen i Trygghetsavtalet gäller för vatten- och rötskador som uppkommit till följd av att vatten trängt in genom yttertak eller fasad och dess anslutningar. Till fasad räknas även fönster och dörrar. Vid ersättning av skada lämnas också ersättning för reparation av den del som orsakat skadan.

Självriskersättning
I din försäkring ingår självriskersättning för delar kopplade till brand, läckage och inbrott. Det innebär att om du drabbas av en skada som regleras via din husförsäkring får du tillbaka kostnaden för självrisken för dessa delar. Nivåerna för de olika självriskersättningarna hittar du i försäkringsvillkoret.

Försäkring mot rötskador
Det finns flera typer av rötsvampar som kan skada ditt hus. Om ditt hus skulle drabbas ersätter vi dig för sanering och reparationer.

Besiktning vart fjärde år
Vi besiktigar ditt hus vart fjärde år för att du som husägare ska få kunskap om ditt hus och de eventuella underhållsbehov som finns. Det ger dig möjlighet att förebygga skador och utföra åtgärder så att du i framtiden undviker onödigt höga kostnader. Vi undersöker bland annat om ditt hus har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Efter besiktningen får du ett protokoll med noteringar och beskrivande texter för att det ska vara enkelt för dig att förstå om det finns något som du måste göra eller åtgärda.

Rådgivning
Anticimex Byggrådgivare svarar på frågor om din hushälsa. Vi hjälper dig med rådgivning kopplat till om- och tillbyggnad, fukt, mögel och röta samt energi. Våra byggrådgivare kan även hjälpa dig om du misstänker en skada.

Försäkring vid ej noterade fel och skador
Skyddet för ej noterade fel och skador innebär att din försäkring gäller för skada som drabbat dig om besiktningsteknikern missar att upplysa dig om risker avseende fukt-, vatten- och rötskador. Detta gäller under förutsättning att du som försäkrad upptäcker skadan under försäkringstiden.

Anticimex app för husägare
Genom ditt Trygghetsavtal får du tillgång till vår app för husägare. I appen kan du ta del av tips och rekommendationer som hjälper dig att hålla koll på din hushälsa. Här hittar du även dokument kopplade till ditt hus, till exempel ditt besiktningsprotokoll. Appen ger dig även möjlighet att följa din elkonsumtion över tid och dra lärdomar för att minska din förbrukning.

Försäkring mot hussvamp
Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren, om ditt hus skulle drabbas av äkta hussvamp ersätter vi dig för reparationer, du betalar ingen självrisk. Hussvampsförsäkringen är ett tillval som du kan teckna om du vill komplettera eller förstärka skyddet i din husförsäkring.

Har du redan Anticimex Hushälsoförsäkring?
Innehållet i försäkringen kan variera. Du hittar ditt innehåll i försäkringsbrevet.

Försäkringen hette tidigare Trygghetsavtalet. Sedan maj 2024 har försäkringen bytt namn till Anticimex Hushälsoförsäkring, innehållet i försäkringen har ej förändrats.

Välj land