Kackerlacka på en bit gurka

Kackerlackor

Fakta om kackerlackor

Kackerlackan är en av världens äldsta insekter och nära släkting till gräshoppan och syrsan. Den största arten som man kan hitta i världen kan bli nästan 12 cm och den minsta bara några millimeter. I Sverige är den 10–16 mm stora tyska kackerlackan vanligast och känns igen på sina två längsgående svarta streck på den platta halsskölden. Kackerlackan är allätare, aktiv på natten och förflyttar sig genom att springa. Den trivs på varma mörka platser i närheten av matvaror. Kackerlackor förökar sig snabbt och klarar temperaturer upp till +40 och ner till -5.

Det tar tre till fem veckor efter befruktningen innan honan till den tyska kackerlackan lägger en kapsel som innehåller 30–40 ägg, ägg som kläcks efter ett dygn. Skogskackerlackan är vår egen svenska kackerlacka. Den blir mellan 7–12 mm stor och lever egentligen ute i naturen men kan då och då komma in i våra hus. Den kan dock inte föröka sig inomhus och är inget skadedjur.

Vilka arter finns i Sverige?

Andra kackerlacksarter som regelbundet kommer in i Sverige via importerade varor är den brunbandade, den orientaliska, den amerikanska samt den australiska kackerlackan. De är känsligare för temperaturvariationer än den tyska kackerlackan och trivs bäst i mycket fuktiga och varma utrymmen där de förökar sig långsamt.

Kackerlackor är smittbärare av olika sjukdomar och förorenar med sin avföring och illaluktande sekret. Angripna matvaror är omöjliga att rädda och angripna varor och produkter bör kasseras. Sekretet kan dessutom framkalla allergiska reaktioner hos människor.

Välj land