Vägglöss på vitt underlag

Vägglöss

Är vägglöss farliga?

Sticket eller bettet från en vägglus är inte smärtsamt men vissa personer utvecklar en allergisk reaktion mot vägglusens saliv som den injicerar under måltiden.

Sticket orsakar klåda, rodnad och svullnad men kan vara svårt att skilja från mygg eller bromsbett till en början. Vägglöss orsakar inga materiella skador, men mycket fysiskt och psykiskt elände för personerna som drabbas.

Det finns inga snabba lösningar för att bli av med vägglöss utan det krävs alltid professionell hjälp. Vägglöss sprider inte sjukdomar.

Välj land