Två loppor

Loppor

Fakta om loppor

Lopporna blir 2-4 mm och biter och suger blod på djur eller människor. I naturen finns det många olika arter av loppor. Djurloppor är vanliga och de kan även angripa människor. De flesta loppor lever på däggdjur, och en mindre andel lever på fåglar.

Loppornas larver lever av diverse organiskt material som döda insekter och pälsrester. Larverna är blinda och undviker ljus. Efter puppstadiet söker sig den fullvuxna puppan efter sitt första blodmål.

Hur sprids loppor?

För att loppor ska kunna föröka sig kräver de blod från sitt eget specifika värddjur. Således kan fågellopporna inte bli fler när de förs in i våra hem. De kan dock överleva under någon månads tid. Däremot kan katten eller hunden drabbas av kattloppor och de kan föröka sig inomhus.

Betten sitter ofta där kläderna stramar åt och är många gånger flera i rad. Betten skapar obehag och kliar och kan ibland ge allergiska hudreaktioner.

Välj land