Löss bland hår

Löss

Fakta om löss

Det finns många olika arter av löss. Gemensamt för dem är att de är parasiter och starkt knutna till sitt värddjur. Här lever de hela sitt liv och suger blod. Människan kan angripas av tre olika sorters löss: huvudlus (hårlus), klädlus och flatlus. Huvudlusen är mycket vanligt förekommande i t.ex. förskolan och drabbar då speciellt barn och ungdomar. En lus kan bli 1-3,5 mm.

Huvudlus

Fall av huvudlus har egentligen inget med dålig hygien att göra, utan slumpen avgör vem som blir smittad. Det allra vanligaste sättet för huvudlöss att spridas är från huvud till huvud. Ibland transporteras löss med hjälp av borstar, kammar, mössor och kepsar. Däremot behöver du inte vara orolig för sängkläder och andra föremål, där är det mycket liten risk för spridning.

Kropps- och klädlus

Kroppslusen eller klädlusen finns över hela världen. Den är ovanlig i Västeuropa och ses normalt bara hos personer med bristfällig hygien och som under lång tid går i samma kläder. Till skillnad från huvudlusen så kan klädlusen sprida smitta.

Välj land