Sälja hus

Ditt ansvar som säljare

Ditt ansvar som säljare omfattar fel som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning eller besiktning innan försäljning och som det inte fanns anledning att förvänta sig med hänsyn till husets ålder, skick och andra omständigheter. Dessa fel kallas för dolda fel (jordabalken 4:19).

Säljarens upplysningsskyldighet

Som säljare har du upplysningsskyldighet som innebär att du ska informera köparen om eventuella fel eller brister som du känner till i huset och som köparen inte kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Du som säljer har även ansvar för de garantier och utfästelser som du ger.

Är boytan korrekt?

Att kontrollera areauppgifterna kan vara en bra idé. Avvikelser kan vara både uppåt och neråt. Som säljare är du ansvarig för att rätt areauppgift uppges. Anticimex Areamätning utförs enligt gällande standard, SS 21054:2009.

Kom ihåg energideklarationen!

Tänk också på att det är hussäljarens ansvar att se till att energideklarationen finns tillgänglig senast vid köpekontraktets upprättande. Läs mer om Anticimex energideklaration.

Välj land