Möss på trä

Möss

Användning av bekämpningsmedel mot möss:

December 2019 beslutade kemikalieinspektionen att bekämpningsmedel mot råttor eller möss inte längre får användas av privatpersoner. Endast professionella utövare med så kallad 1So-utbildning, likt Anticimex skadedjurstekniker, får bruka bekämpningsmedel mot råttor och möss.

Kvarliggande bekämpningsmedelsprodukter mot råttor och möss ska därför inte användas utan istället lämnas in till återvinningscentralen som tar hand om produkterna på rätt sätt.

Vi rekommenderar alla husägare att i första hand vidta förebyggande åtgärder för att undvika att mössen kan ta sig in. I andra hand kan slagfällor användas. Vid stora problem är du välkommen att kontakta oss för professionell hjälp.

Slagfällor hittar du i vår webbshop.
Läs mer om beslutet

Husmöss och skogsmöss

Vanligaste arterna i Sverige är husmus (Mus musculus), mindre skogsmus (Apodemus sylvaticus) och större skogsmus (Apodemus flavicollis). Husmusen blir 8-9 cm lång, exklusive svansen som är cirka 9 cm. Under ett år föder honan omkring 3–4 kullar med 4–8 ungar i varje. Den mindre skogsmusen blir ungefär 8–10 cm lång, medan den större blir 9–13 cm lång. Honorna föder upp till 4 kullar om 4–7 ungar per år.

Mussäsongen, september till februari

Mellan september och februari, när det är kallare utomhus och den naturliga födan minskar, söker sig mössen in i våra hus och fritidshus. Husmusen bygger gärna bon inuti väggar, på vindar eller under golv. Skogsmusen lever helst i naturen men kan också söka sig in i våra hus för värme och föda.

Husmusen är allätare men föredrar frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och spannmålsprodukter. Skogsmössen föredrar nötter, skott och knoppar, men kan även livnära sig på stearin och tvål. I tomma fritidshus brukar mössen livnära sig på åtkomlig mat som lämnats kvar inför vintern.

Kan orsaka problem inomhus

Dessvärre kan mössen orsaka problem för oss människor när de kommer in. De bygger gångar inuti väggarnas isolering och gnager på det mesta. Har man otur kan det orsaka kortslutning när de gnager på elledningar och i värsta fall kan det leda till att det börjar brinna. I vissa fall kan mössens avföring och urin också sprida smitta. För att slippa problem med möss gäller det att se över sitt hus innan mössen hittat in. En mus kan ta sig in genom ett 6–7 mm litet hål. Det är ungefär som diametern på en penna.

Välj land