Vitt lägenhetshus med glasbalkonger med blå himmel i bakgrunden

Skadedjurs­försäkring för flerfamiljshus

Skadedjursförsäkringen för flerfamiljshus innehåller:

 • Skadedjurssanering i byggnaden
  Obegränsat antal saneringar av insekter, getingbon, råttor och möss. Undantaget är lokaler där livsmedelshanterande verksamhet bedrivs.
 • Försäkring mot träskadeinsekter
  Om byggnaden angrips av träskadeinsekter ansvarar vi för sanering samt för eventuell reparation.
 • lnsekts- och luktsanering
  Vid ett sent upptäckt dödsfall utför vi insekts- och luktsanering samt nödvändig reparation.
 • Tillval - skadedjurssanering av lösöre i lägenheter
  Du kan välja om du vill att lösöressanering ska ingå i försäkringen – med eller utan självrisk. Lösöre som inte används för privat bruk samt kläder och livsmedel ingår inte i försäkringen.

Vem är försäkringsgivare och distributör?
Anticimex Försäkringar är försäkringsgivare och distributör av försäkringen.

Välj land