Grupp av försäkringsmäklare i samtal framför fönster

Bli anknuten förmedlare

Steg 1 – Förmedlarbolaget och ledningen kontrolleras av Anticimex Försäkringar

Alla som ingår i ledningen för bolaget (även styrelsesuppleant och extern VD) gör:

 • Begär ett utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling som beställs enklast via polisens e-tjänst Arbete med försäkringsdistribution. Om man har en digitalbrevlåda levereras det samma dag det beställs.

  Utdraget skickas in till Anticimex Försäkringar för kontroll antingen digitalt via systemet GetAccept (mejl att användas skickas ut av Anticimex) eller via post till Anticimex Försäkringar (Anticimex Försäkringar, att: Förmedling, Box 47025, 100 74 Stockholm)
 • Minst en person i ledningen ska genomföra Anticimex olika obligatoriska utbildningar med kunskapstest.
 • Via digital signering fylla i och godkänna sin blankett ”Kontroll av ledningen”.
 • Behörig företrädare för bolaget ska via digital signering skriva under det gemensamma avtalet ”Avtal Anknuten förmedlare”.

Steg 2 – Den anknutna försäkringsförmedlaren registreras

 • Anticimex Försäkringar registrerar bolaget som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket när samtliga bolagshandlingar inkommit.
 • När registreringsbevis kommit i retur från Bolagsverket anses bolaget vara anknuten försäkringsförmedlare till Anticimex Försäkringar AB och kan förmedla försäkringar.
 • Anticimex Försäkringar registrerar och betalar avgift för registrering till Bolagsverket.

Steg 3 – Den anställda mäklaren godkänns som förmedlare

Det är Anticimex Försäkringar som ansvarar för att kontrollera och godkänna mäklare som förmedlare.

 • Alla anställda mäklare som ska förmedla försäkringar behöver begära utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling. Det beställs enklast via polisens e-tjänst Arbete med försäkringsdistribution. Om man har en digitalbrevlåda levereras det samma dag det beställs.

  Utdraget skickas in till Anticimex Försäkringar för kontroll antingen digitalt via systemet GetAccept (mejl att användas skickas ut av Anticimex) eller via post till Anticimex Försäkringar (Anticimex Försäkringar, att: Förmedling, Box 47025, 100 74 Stockholm).
 • Den anställda ska genomföra Anticimex obligatoriska webbutbildningar med kunskapstest.
 • När allt ovan är klart, signerar den anställda blankett “Kontroll av anställd” via digital signering. Blanketten skickas ut via mejl.
 • Anticimex Försäkringar kontrollerar och godkänner den anställda som förmedlare.

Välj land