En tekniker från Anticimex på väg att göra överlåtelsebesiktning går mot dörr i vit stenvilla där en husägare står och väntar

Överlåtelse­besiktning och husbesiktning

Ska du köpa eller sälja hus?

Som köpare av ett hus är du ansvarig för att undersöka huset innan du köper det. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart. Besiktningsprotokollet är också lite av en underhållsplan, som innehåller tips på hur du kan vara en hållbar husägare genom att öka livslängden på huset och genom att fixa till skador medan de är små.

Även som säljare tjänar du på att göra en överlåtelsebesiktning av ditt hus inför försäljning. Vår erfarenhet är att ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning, då köparen vet vad man köper.

Våra besiktningstekniker är tredjepartscertifierade

Våra besiktningstekniker är personcertifierade av det oberoende certifieringsbolaget Kiwa. Certifieringen förnyas var tredje år och följs årligen upp via interna utbildningar. Genom att ha tredjepartscertifierade tekniker kan vi säkerställa en hög kvalitet av våra besiktningar över hela landet och likaså bidra till en tryggare bostadsaffär för dig som ska sälja eller köpa en bostad. Vi tar ansvar i tre år från besiktningstillfället.

Överlåtelsebesiktning kan göras i tre nivåer

Eftersom alla hus är olika erbjuder vi vår överlåtelsebesiktning i tre nivåer. Exempelvis kan ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare eller mindre hus. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt hus bäst kan vi givetvis vägleda dig.

Efter besiktningen får du ett protokoll där vi, rum för rum, presenterar vad vi har upptäckt. Protokollet innehåller beskrivningar, fotografier och med hjälp av symboler graderar vi brister och risk för skador så du enkelt förstår hur dessa kan påverka dig och ditt hus.

1. Grundlig okulär besiktning passar alla hus

Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning som lämpar sig för alla hus. I besiktningen ingår:

  • Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
  • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
  • Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.
  • Gradering av upptäckta brister och risk för skador.

2. Utökad besiktning av riskkonstruktioner

Nivå 2 innehåller en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner, alltså̊ byggnadsdelar som vi vet löper extra risk att drabbas av fuktproblem. Nivå 2 innehåller alla moment från nivå̊ 1 och:

  • Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning.
  • Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare och krypgrund.
  • Fuktmätning.

3. Besiktning samt åtgärds- och kostnadsförslag

Nivå 3 ger ett mer omfattande beslutsunderlag och innehåller alla moment från nivå 1 och 2 och:

  • Åtgärdsförslag på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna.
  • Kostnadsuppskattning för att åtgärda upptäckta skador.
  • Åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning förutsätter att teknikern kan fastställa skadans orsak och omfattning vid besiktningstillfället.

Oavsett om vi anlitas av säljaren eller köparen, så genomförs besiktningen på samma sätt.

Välj land