Närbild av toppen på en röd brandsläckare med svart handtag

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Bedriver du verksamhet i eller äger en byggnad? Då har du ett stort ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller begränsa skador vid en eventuell brand. Skulle en brand uppstå drabbas inte bara människor utan också verksamhetens produktion, lokaler, inventarier och bostäder. Det kan leda till mycket omfattande och dyra följder.

För att minska riskerna är du enligt lagen för skydd mot olyckor skyldig att bedriva ett regelbundet och organiserat systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det innebär att ha utrustning för att släcka bränder, men även att förebygga brand samt vidta åtgärder för att förhindra och minska skador till följd av brand. Arbetet ska planeras, utformas, dokumenteras och följas upp utifrån verksamhetens risker och behov. Med rätt rutiner och kunskap kan man uppmärksamma dessa risker, förhindra att en brand uppstår och även begränsa spridningen om olyckan skulle vara framme.

Upptäck våra tjänster inom brandskydd

Anticimex Brandskydd består av olika tjänster som hjälper dig i ditt brandskyddsarbete. Oavsett om du önskar en specifik insats eller en omfattande helhetslösning ger vi det stöd och den experthjälp som du behöver. Om en brand trots allt skulle uppstå, kan ditt brandskyddsarbete minska risken för sänkt ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om respektive tjänst nedan!

Välj land