Geting äter nektar på blad

Getingar

Är getingstick farliga?

Gemensamt för alla getingar är att de måste hanteras med respekt. Ett getingstick kan, för den som är överkänslig eller allergisk, få mycket svåra följder. Blir man stungen på halsen så kan svullnaden göra att man inte får luft. Ring 112 omedelbart om fara föreligger. Det kan vara bra att veta att getingar normalt bara sticks om de blir attackerade eller känner sig hotade.

Fakta om getingar:

I Sverige finns det 12 arter sociala getingar dvs samhällsbyggande getingar som bygger pappersliknande bon. Sociala getingar är gulsvarta men där några arter har rödaktiga inslag t ex bålgeting och rödbandad geting. Getingarna har långa svarta antenner, en smal midja och är inte lika håriga som bin. I vila hålls vingarna hopvikta på längden utmed kroppssidorna.

Vart bygger getingar bon?

Olika getingarter bygger bo på olika platser. I och omkring hus är det oftast tyskgeting och vanlig geting som bygger sina bon. Getingbona placeras ofta under utskjutande tak, i innerväggar, på vinden, under altandäck eller i håligheter i marken. När getingar bygger bo i marken kallas de i allmänhet för jordgetingar. Getingboet byggs på under hela sommaren och i slutänden kan det vara tusentals getingar i ett och samma bo. På hösten dör getingsamhället, getingboet överlever bara en sommar, och endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar. De blir nästa års getingdrottningar

Måste man ta bort getingbon?

Om getingarna inte utgör någon fara för dig och inte förstör möjligheterna till att sitta ute eller leka i trädgården så rekommenderar vi att du låter dem vara. Genom att till viss del hjälpa till att pollinera växter och framförallt äta upp skadeinsekter i trädgården är getingarna viktiga i ekosystemet. Om ett bo sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar oss människor kan man därför med fördel låta det sitta kvar.

Välj land