Minska energi­förbrukningen med rätt fönster

Fönster släpper ut mycket värme

Ur energisynpunkt släpper fönster ut en betydande andel värme från bostaden. Det beror på fönstrets stora yta och dåliga värmeegenskap. Kalla golv uppkommer bland annat av att det sker kallras från fönster. Med energifönster minskas de problemen. Värmeförluster från fönster sker också på grund av gamla tätningslister. Att byta ut dem mot nya är en billig besparingsåtgärd.

Du kan minska kostnaderna med nästan en tredjedel

En villa med fönster på 15 kvadratmeter kan minska sin energiförbrukning med 1 000 – 4 000 kWh per år. Besparingen beror på var huset är beläget och vilken värmekälla som används. Uppvärmningskostnaderna kan sänkas med upp till 30 procent.

Två alternativ för dig med tvåglasfönster

Äldre hus med tvåglasfönster drabbas av stora värmeförluster. Man kan minska det drastiskt på två sätt.

Byte av befintliga tvåglasfönster till ett nytt energifönster, vilket är dyrt. Ofta drar det med sig målning och tapetsering också.

Har huset fönster av typen 2-glas med kopplad båge kan du montera en isolerkassett på fönstrens insida istället, det är ett billigare alternativ. På rutan som vetter mot rummet monteras en distansbåge av metall och på den ett energiglas. Genom installationen får du ett kopplat tvåglasfönster samt en isolerruta. Detta kallas för ett energifönster. Det gamla tvåglasfönstret kan efter installationen av isolerrutan jämföras med ett nytillverkat energifönster.

Förutom att man sparar värme och pengar när fönstret tilläggsisoleras kommer man dessutom att kunna sitta närmare fönstret under vintern utan att tycka att det drar lika kallt längre. Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. När du kompletterar med det inre glaset enligt ovan får du ett lägre U-värde. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering.

Nu kan du sänka temperaturen ännu mer

Efter fönsterisoleringen är det vanligt att inomhustemperaturen höjs några grader. Då är det viktigt att sänka inomhustemperaturen för att uppnå önskad effekt. Det går också att sänka inomhustemperatur till lägre nivå än tidigare med bibehållen komfort. Det beror på att kallraset nära fönstret minskar samt att temperaturen på fönstrets innerruta ökar. Detta gör att uppvärmningskostnaderna minskar ytterligare.

Ta hand om fönstren först sedan värmekällan

Kom ihåg att förbättra värmeegenskapen hos fönstren innan värmekällan byts ut. Isoleringen resulterar ofta i att bostaden inte behöver en lika stor värmekälla som tidigare. Isoleras fönstret upplevs även bostaden som tystare då det extra isolerglaset minskar buller från utsidan.

Välj land