Lägenhetshus i rött och gult med svarta balkonger

Trygghetspaket för flerfamiljshus

Det här ingår i Trygghetspaketet:

Försäkringsbesiktning

Vi besiktigar fastigheten och alla lägenheter för att upptäcka eventuella skador och brister. Besiktningen ligger till grund för omfattningen på försäkringen. Vi besiktigar kök, badrum och element i alla lägenheter, och även allmänna utrymmen som vindar, källare, trappuppgångar och tvättstugor.

Tydligt besiktningsprotokoll

Besiktningsresultatet sammanställs i ett tydligt protokoll. Du får en helhetsbild av fastighetens skick med information om eventuella brister samt förslag på åtgärder.

Skadebesiktning

Innan försäkringen börjar gälla gör vi en besiktning av din fastighet och lägenheterna. Den ligger till grund för försäkringens omfattning. Med hjälp av våra regelbundna besiktningar kan vi uppmärksamma brister, vilket gör det möjligt för dig att minska dina skadekostnader. Samtidigt blir det enklare att planera och budgetera för det fortlöpande underhållet.

Om en vattenskada inträffar är det viktigt att besiktiga skadan innan man börja reparera, så att man genomför rätt åtgärder. Vi lokaliserar skadeorsaken, kontrollerar konstruktionens påverkan samt mäter fukt och omfattning. Därefter upprättar vi en skaderapport med detaljerad beskrivning och bilder.

Avfuktningsförsäkring

Vid en vattenskada utför vi fackmässiga åtgärder för att torka fukt- och vattenskador. Försäkringen täcker arbets-, energi- och utrustningskostnader.

Försäkring mot äkta hussvamp

Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren eftersom den växer snabbt och kan orsaka stor skada. Om fastigheten skulle drabbas av hussvamp ersätter vi reparationer upp till 50 prisbasbelopp, cirka 2 miljoner kronor.

Försäkring för självriskersättning

Vid en eventuell läckageskada får bostadsrättsmedlemmen ersättning för den självrisk han eller hon betalat till annan försäkringsgivare. Högsta ersättningsbelopp är 6 000 kronor.

Anticimex Försäkringar AB är försäkringsgivare och distributör av försäkringen.

Välj land