Fasad på sekelskifteshus hos en bostadsrättsförening

Tjänster för bostadsrätts­föreningar

Vad är styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening?

Styrelsen har ett långtgående ansvar när det kommer till förvaltningen av fastigheten, men också för att bedriva ett förebyggande arbete mot olyckor. Styrelsen ansvarar enligt lag exempelvis för att:

  • Säkerställa att ventilationen i lägenheterna kontrolleras inom bestämda intervaller och att problem med inomhusmiljön utreds.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga uppkomst av, hindra eller begränsa skadorna vid en brand.
  • Förhindra att skadedjur kommer in i fastigheten genom förebyggande åtgärder samt säkerställa att uppkomna skadedjursangrepp stoppas.
  • Upprätthålla en gällande energideklaration för byggnaden/byggnaderna.

Tjänster för bostadsrättsföreningar

Vad behöver din förening hjälp med? Vi erbjuder lösningar helt anpassade efter era behov. Se våra populäraste tjänster bland bostadsrättsföreningar nedan.

Välj land