Grinnekullens samfällighet

Grinnekullen är en stor samfällighet som omfattar 265 hus. I samfälligheten ingår även grönområden, parkeringsplatser och garage. Husägarna äger sin tomt medan samfälligheten har ansvar för de gemensamma ytorna, berättar Glenn Magnusson och Lars-Ove Ohlsson som båda sitter i styrelsen. I och med mycket byggnation i avgränsande område behöver de vara speciellt vaksamma när det kommer till skadedjur.

- De har byggt i området i många år och det har inte stannat av. När de sprängde och mycket revs upp blev det synligt hur mycket gnagare som rörde sig avloppen här under. Det var något samfälligheten behövde agera på för att hålla en trygg och hälsosamma miljö, säger Lars-Ove Ohlsson.

- Vi har arbetat med informationsblad till husägare där de får tips om vad de ska tänka på för att inte attrahera gnagare. För att vi skulle få kontroll över situationen avloppen tog vi hjälp av Anticimex digitala fällor, berättar Glenn Magnusson.

Första installationen av Anticimex Smart avloppsfällor skedde 2015, då installerades två stycken fällor. Fällorna gav goda resultat men 2018 behövdes förstärkning och ytterligare två fällor installerades.

- Vi är väldigt nöjda med avloppsfällorna och känner att det ger rätt resultat. Kontakten med teknikerna är jättebra och de tar de beslut som behövs. Det känns bra att de håller koll på vad som händer och flyttar fällorna om det är nödvändigt. Det gäller ju att utvärdera var det är mest fördelaktigt att placera dem och det hanterar Anticimex, säger Glenn Magnussson.

- Jag har lärt mig mycket om gnagare och hur de rör sig under denna period. Jag har haft en del kontakt med Anticimex tekniker som hanterar fällorna i avloppen sen jag kom in i styrelsen, och det har varit väldigt informativt. Teknikerna har flyttat fällorna för att kunna lokalisera gnagarna och angripa problemet på bästa sätt. Det är bra att vi får den informationen, hur det går till. Med fällorna kan man läsa av var det finns aktivitet, man behöver inte gissa, fyller Lars-Ove Ohlsson i.

De är överens om att regelbunden information och förbättringsförslag från tekniker är en framgångsfaktor.

- Det är jättebra att vi får regelbunden information via mejl. Det är intressant att se statistik och hur det ändras över tid, på så vis kan man se att det ger resultat. Det är också bra att få information att ta vidare ut till boende i området, säger Glenn Magnusson.

- Vi ser fördelar med en extern leverantör när det kommer till skadedjursbekämpning. Det ligger väldigt mycket kunskap bakom. Det måste man ju ha bakom sig om man framgångsrikt ska hålla råttorna borta. Vi är dessutom ett väldigt stort område, därför är det skönt att vi kan ta hjälp av Anticimex tekniker som har kunskapen och samtidigt få rapporter och information om läget, avslutar Lars-Ove Ohlsson.

Välj land