Fyra duvor på ett grått yttertak med blå himmel i bakgrunden

Fågelsäkring

Hur gör vi för att fågelsäkra?

Anticimex Fågelsäkring består av effektiva lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem. De är också i möjligaste mån osynliga för att inte störa arkitekturen och anpassas alltid efter platsen. Vi kan exempelvis hjälpa till med:

  • Navigationsstörning - en skonsam metod för att störa ut fåglarnas kompass innan landning. Det medför att fågeln får svårt att orientera sig och därmed stör ut förmågan att landa. Läs mer om navigationsstörning.
  • Piggar - hindrar fåglar från att landa och bygga bon. Kan användas på olika typer av ytor, exempelvis skyltar, takfästen och takåsar.
  • Nät – effektivt sätt att skydda större ytor, exempelvis balkonger, ljusgårdar och takutsprång.
  • Vajrar - tunna vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Fungerar på nästan alla ytor, men passar bäst till fönsterbrädor och lister.
  • Ellister - använder små strömimpulser som är ofarliga för människor och djur, men som avskräcker fåglarna från att landa och bygga bon
  • Aluminiumfingrar - används för att täta utrymmet mellan solpaneler och takytan på både platta och lutande tak.
  • Akustisk metod - använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.
  • Optisk avskräckning - reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer bort fåglarna.
  • Rörelseskrämma - tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Välj land