Fyra duvor på ett grått yttertak med blå himmel i bakgrunden

Fågelsäkring

Hur gör vi för att fågelsäkra?

Anticimex Fågelsäkring består av effektiva lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem. De är också i möjligaste mån osynliga för att inte störa arkitekturen och anpassas alltid efter platsen. Vi kan exempelvis hjälpa till med:

  • Navigationsstörning - en skonsam metod för att störa ut fåglarnas kompass innan landning. Det medför att fågeln får svårt att orientera sig och därmed stör ut förmågan att landa. En metod som har visat sig fungera väldigt väl, och kan monteras på såväl huskropp/tak som skyltar.
  • Piggar - hindrar fåglar från att landa och bygga bon. Kan användas på olika typer av ytor, exempelvis skyltar, takfästen och takåsar.
  • Nät – effektivt sätt att skydda större ytor, exempelvis balkonger, ljusgårdar och takutsprång.
  • Vajrar - tunna vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Fungerar på nästan alla ytor, men passar bäst till fönsterbrädor och lister.
  • Ellister - använder små strömimpulser som är ofarliga för människor och djur, men som avskräcker fåglarna från att landa och bygga bon
  • Aluminiumfingrar - används för att täta utrymmet mellan solpaneler och takytan på både platta och lutande tak.
  • Akustisk metod - använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.
  • Optisk avskräckning - reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer bort fåglarna.
  • Rörelseskrämma - tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Välj land