Fyra duvor på rad

Duvor

Fakta om duvor

Stadsduvan, även kallad tamduva, är allätare, blir 29-35 cm och varierar i färgerna grå, vit, svart och brun. Duvor är monogama djur, det vill säga de har bara en partner under sitt liv. Båda föräldrarna tar hand om ägg och fågelungar. Duvans bo är en enkel konstruktion som vanligtvis består av grenar, kvistar, fjädrar och gräs som samlas på olika avskilda ytor högt upp.

Duvor häckar året runt men framförallt under vår och sommar och upp till fyra gånger per år under gynnsamma förhållanden. Efter parningen lägger honorna 1 eller 2 ägg i boet, som kläcks efter ungefär 18 dagar. Duvungarna är flygfärdiga efter 35 dagar.

Varför kan duvor orsaka problem?

Duvor är uppskattade i naturen, men i våra städer kan de skapa en del bekymmer. Ett av de största problemen är att deras frätande avföring orsakar skador på fasader, tak och bilar. Spillningen och fåglarnas bomaterial kan också täppa till stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar, och då ökar risken för fuktskador i våra byggnader.

Fåglar är också en källa till sjukdomsöverföring till oss människor genom deras spillning, fjädrar eller parasiter. Exempel på smittor är salmonella- och campolybacter som är bakterier som duvorna bär med sig och kan sprida vidare. Duvor är också värdar för flera ektoparasiter (loppor och löss) som kan påverka oss människor.

Välj land