Två fågelkvalster

Fågelkvalster

Fakta om fågelkvalster

Fågelkvalster lever vanligen bland fjädrarna hos fåglar. De kallas i vardagligt tal även fågellöss. I brist på värddjur i fågelboet, kan kvalstren sprida sig in i bostäder och angripa människor och andra djur. Fågelkvalstren suger blod, framför allt av höns och duvor men även burfåglar.

Är fågelkvalster farliga?

Om människor angrips kan betten ge irriterande utslag och vara obehagliga. Den som drabbas bör fundera över om det finns fåglar i närmiljön som kan vara upphovet till problemet.

Välj land