Beställ fällor och produkter mot skadedjur

Observera

Fällor mot möss innehåller endast slagfälla med tillhörande lockbete (fritt från bekämpningsmedel). Detta på grund av Kemikalieinspektionens beslut december 2019 om att bekämpningsmedel mot råttor eller möss inte längre får användas av privatpersoner. Läs mer om beslutet här.

Välj land