Om Anticimex

Anticimex i Sverige

Anticimex AB är dotterbolag till Anticimex International AB. I Sverige är vi cirka 1 500 medarbetare som hjälper två miljoner kunder i hela Sverige. Vi arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Samtliga tjänster omfattas av certifikaten kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.

Anticimex Försäkringar AB

Anticimex Försäkringar AB har funnits sedan 1953 och erbjuder försäkringsskydd mot skadedjur, hussvamp, självriskersättning och dolda fel. Försäkringsverksamheten bedrivs i Sverige. Bolaget står under svenska Finansinspektionens tillsyn och Deloitte AB är bolagets externrevisorer. Bolagets kundklagomålsansvarige är Josefine Leijon. Bolagets chefaktuarie är Gustav Törnqvist . För mer information om Anticimex Försäkringar AB och deras försäkringslösningar se hemsidan här.

Anticimex i övriga länder

Förutom Sverige har Anticimex verksamhet i flera andra länder runt om i världen. Vill du ha mer information om Anticimex verksamhet utanför Sverige hänvisar vi till respektive lands hemsida.

Välj land