Anticimex hållbarhetsarbete

Fokusområden

Anticimex hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat tre områden inom vår verksamhet där vi ser att vi som mest kan bidra till en mer hållbar värld. Det handlar om att minska vår användning av bekämpningsmedel, minska våra bilars koldioxidutsläpp, samt bli bättre på att spegla samhällets mångfald vad gäller bland annat utländsk bakgrund hos våra medarbetare..

Välj land