Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används på två olika områden:

  • Växtskyddsmedel som skyddar växter och tillhörande produkter inom jord- lant- och skogsbruk.
  • Biocider som är bekämpningsmedel för desinfektion eller för att bekämpa och- /eller kontrollera ett skadedjursbestånd.

Är alla bekämpningsmedel farliga?

Eftersom bekämpningsmedel är framtagna för att bekämpa levande organismer är de ofta skadliga för människor och andra djur än vad de är ämnade för. Bekämpningsmedel kan också syfta på biologiska produkter (exempelvis naturliga bakterier, svampar eller till och med vatten) som inte nödvändigtvis är farligt för människor, miljö eller djur som de inte är ämnade för.

Hur regleras användning av bekämpningsmedel?

På grund av skadliga egenskaperna hos bekämpningsmedel råder mycket hårda regler för användning. EU-kommissionen tar beslut om godkännande av ämnena i bekämpningsmedel. Därefter är det Kemikalieinspektionen som tar beslut om godkännande av preparaten i Sverige.

Vilka får använda bekämpningsmedel?

En bekämpningsmedelsprodukt får bara användas på det sätt som är beskrivet på produktens etikett eftersom en felaktig användning kan öka risken för att orsaka skador på andra organismer eller miljön. Många bekämpningsmedelsprodukter har begränsningar när det gäller vilka som får använda produkten. Vissa produkter får säljas i vanliga butiker och användas av alla medan andra produkter endast får användas av yrkesmässiga användare som har särskild utbildning och tillstånd (så kallad 1So-utbildning).

Hur arbetar Anticimex med bekämpningsmedel?

Anticimex arbetar enligt miljöbalkens produktvalsprincip där det anges att man i valet av produkt ska välja den produkt som ger lägsta möjliga miljö- och hälsoeffekter. Bekämpningsmedlen utvecklas dessutom hela tiden och nya produkter har ofta en väldigt låg miljö- och hälsorisk. Vid skadedjursbekämpning måste Anticimex skadedjurstekniker alltid väga risken med skadedjuret mot risken med användning av bekämpningsmedelsprodukten. Ofta kan vi använda andra typer av bekämpningsmetoder men ibland är problemen med skadedjuren så stora eller komplexa att andra metoder inte skulle ge tillräcklig effekt. Anticimex skadedjurstekniker får utbildning i hur de olika produkterna ska användas för att uppnå så bra effekt som möjligt samtidigt som man gör riskerna för människors hälsa och miljön så låg som möjligt. Alla Anticimex skadedjurstekniker har 1So-utbildning.

Välj land