Ljungby kommun

Ljungby kommun med närmare 30 000 invånare har på ett medvetet och förebyggande sätt valt att säkra olika platser mot de problem fåglar kan orsaka.

- För några år sedan byggde vi om vår fotbollsarena Lagavallen och det tog inte lång tid innan vi fick problem med duvor. De flyttade in under läktartaket vilket medförde stora mängder spillning på sittplatserna, berättar Patrik Svensson, fastighetsförvaltare på Ljungby kommun.

Snabba åtgärder krävdes, och Anticimex fick i uppdrag att undersöka hur problemet skulle kunna lösas på ett bra sätt.

- Läktarens innertak säkrades med ett tunt, fint nylonnät och har visat sig fungera jättebra. Fåglarna håller sig borta eftersom de inte längre har någon plats att sitta på, menar Patrik.

Utan skada för fåglarna

Med denna erfarenhet i ryggen började kommunen se över andra områden där klagomål hade kommit in. Den kommunala gymnasieskolan hade problem med kajor, och i innertaket på utomhusdansbanan huserade svalor. Även här installerade Anticimex nät som ser till att fåglarna väljer andra ställen att hålla till på.

- Dessa nylonnät är knappt synliga, och vi har även säkrat lägenhetsbalkonger med dem så att hyresgästerna kan njuta av att sitta ute. Balkonger som har varit särskilt drabbade av fågelspillning har vi sanerat och desinficerat, berättar Björn Lindbergh, servicechef på Anticimex.

I arbetet med fågelsäkring är det viktigt att vara försiktig och visa hänsyn. Anticimex fokuserar på rådgivning och ett nära samarbete med kunden för att ta fram förebyggande och långsiktigt hållbara lösningar.

- Många fåglar är fridlysta och när de väl slagit sig till ro är det förbjudet enligt lag att störa dem eller skada deras häckningsområden, oavsett art. Det absolut effektivaste sättet är därför att se till att fåglarna självmant väljer andra platser, menar Björn.

Säkrar och tätar fastigheten

Eftersom olika fåglar har olika vanor och beteenden, krävs en utredning för att kunna sätta in den bästa åtgärden.

- Varje situation är unik. Vi gör därför en riskanalys på plats för att bland annat se vilken fågelart det handlar om. Vi undersöker också fastigheten för att hitta utrymmen som behöver säkras, och kollar om det finns något i närmiljön som utgör en risk, exempelvis bristfällig sophantering, förklarar Björn.

Genom att täta och säkra fastigheten minskar inte bara risken för fåglar utan även andra skadedjur.

Olika lösningar och smart teknik

Byggnader med platta tak är en trygg plats för många fågelarter att bygga bo på, speciellt måsar. Efter äggkläckningen försöker måsungarna lära sig att flyga och landar ofta på marken. Måsföräldrarnas naturliga instinkt är då att skydda sina ungar genom att attackera människor och husdjur.

- Det här har varit ett jätteproblem för några av våra förskolor och äldreboenden. Eftersom nät inte fungerar på platta tak, installerade Anticimex förra våren en typ av högtalare som spelar upp fåglarnas egna varningsläten. Ljudet gör att fåglarna känner sig otrygga och därför väljer bort taken. Det har fungerat klockrent, säger Patrik.

Andra effektiva lösningar kan vara reflekterande ljusstrålar, vajrar eller tunna ståltrådar som roterar i vinden och som fåglarna uppfattar som fara.

Tryggt för kommunens personal och medborgare

Fåglarnas bon blir ofta tillhåll för loppor, löss och andra insekter som kan ta sig in i en fastighet. Fågelspillningen kan dessutom innehålla bakterier och smitta, och blir därför snabbt en sanitär olägenhet.

- Tack vare de olika lösningarna har behovet för sanering minskat. I de fall det behövs, tar Anticimex hand om jobbet. De har tillgång till rätt skyddsutrustning och vet hur man sanerar på ett säkert sätt. Det känns tryggt för oss, avslutar Patrik.

Välj land