HSB Eriksfält

- När Malmö drabbades av skyfallet slog det hårt mot våra fastigheter och de boende, berättar Johan Roswall som är vicevärd på HSB Eriksfälts

Översvämningen orsakade oerhört omfattande skador för bostadsrättsföreningen. Garage, förråd, fjärrvärmecentral, verkstadsutrymmen och styrelserum i byggnaderna var helt vattenfyllda. Än värre var kanske att elförsörjningen, värmesystemet, vattenpumpar, TV och internet slogs ut.

- Eftersom hela stan stod under vatten, var det svårt att få tag på pumpar och fläktar, men Mikael från Anticimex kom ut och tillsammans försökte vi hitta bra lösningar på problemet. Det var verkligen en ovärderlig hjälp i den svåra situationen, fortsätter Johan.

Snabb hjälp vid vattenskador

HSB Eriksfält, med fyra olika huskroppar, byggdes i mitten på 1950-talet. Precis som många andra flerfastighetshus drabbas de då och då av vattenskador. Efter översvämningen valde föreningen därför att fortsätta samarbetet med Anticimex för att säkerställa en bra hantering av vattenskador.

- Vi hade under en period ganska många vattenskador, och ofta drabbades flera av de underliggande lägenheterna, berättar Johan.

Vanligast är det att badrum och kök drabbas, men i föreningens huskroppar ligger en inbyggd trumma med vatten- och avloppsrör som går igenom hela lägenheterna. När en vattenskada inträffar här kan den snabbt bli omfattande. Ju fortare en skada upptäckts, desto större möjlighet att begränsa den.

- Vi rycker direkt ut om det finns misstanke om en vattenskada. Vi gör en bedömning av skadans orsak och omfattning, fuktmätning och sammanställer allt i en skaderapport med åtgärdsförslag, förklarar Mikael Onsmar, som är servicechef för avfuktning och utredning i region syd på Anticimex.

I framkant med den senaste tekniken

Avancerade metoder säkerställer sedan snabb avfuktning och minimalt rivande. Anticimex använder dessutom övervakning och fjärrstyrning som gör det möjligt att när som helst justera inställningar såsom effekt och värme och kontrollera torktiden utan att behöva göra platsbesök. Det är bra för både miljön och plånboken.

- För de boende innebär samarbetet med Anticimex många fördelar. De har olika lösningar och kan anpassa processen för att så snabbt som möjligt lösa problemet. Våra medlemmar kan ofta bo kvar under avfuktningen och jag har bara hört positiva omdömen från dem, trots att en fuktskada i sig så klart är jobbig, förklarar Johan.

Ett oberoende part från start till slut

En fuktskada är ofta komplicerad och tar tid att utreda. I många fall är flera olika parter involverade – allt från boende och fastighetsägare till försäkringsbolag och byggentreprenörer. För Johan är det helhetsansvar som Anticimex tar mycket värt.

- Anticimex är fantastiska att ha att göra med. Mikael ställer alltid upp, råddar med underleverantörer och löser problemet – varje gång. Att ha en partner som vet vad de gör och har teknisk insikt i våra byggnadskonstruktioner gör vardagen enklare och sparar mycket tid och pengar, avslutar Johan.

Välj land