Kollage med två flugor

Flugor

Släktet tvåvingarna omfattar flugor (och myggor). De har bara ett par vingar. Tvåvingarnas levnadssätt varierar mellan olika grupper. Många livnär sig som larver av multnande organiskt material eller svampar. En del fluglarver påträffas på kadaver eller i multnande växtmaterial. En del tvåvingar är parasiter på ryggradsdjur. Andra är parasiter på insekter. Ytterligare andra gör stor skada på olika växter. I Sverige finns cirka 5 900 arter, i världen finns totalt 38 000 arter.

Vanliga flugor i Sverige

De små flugorna

Fruktflugor, ättiksflugor, bananflugor eller blomflugor - kärt barn har många namn. De små flugor som påträffas i och runt våra krukväxter benämns ofta blomflugor men är egentligen olika arter av sorgmyggor vars larver utvecklas i krukväxtjord. De småflugor vi ofta kallar frukt- eller bananflugor utvecklas i övermogen eller jäst frukt eller annat organiskt material.

Gräsflugor 

Gräsflugor är en fluga som ofta kallas husfritfluga och söker sig ofta inomhus i stora mängder och kan därför vara besvärande att bli av med. Under våren och hösten letar är de särskilt aktiva och återfinns för det mesta runt och omkring fönster och balkonger.

Vindsflugor 

Vindsflugan är egentligen en sorts spyfluga men liknar mer en stor husfluga. Att bekämpa denna fluga i dess naturliga miljö är helt omöjligt. Flugan lägger sina ägg bland ruttnande löv ute i naturen. Vindsflugan är inte något tecknen på dålig hygien, utgör inte någon hälsorisk och de förökar sig inte inomhus.

Puckelflugor

Även puckelflugan utvecklas i fuktigt organiskt material som är under nedbrytning. Som namnet antyder kännetecknas de av en kroppsbyggnad som ger ett puckelryggigt intryck.

Välj land