Vindsfluga

Vindsflugor

Fakta om vindsflugor

Vindsflugan kan dyka upp i våra hem under främst hösten då de gärna letar sig in för att övervintra. Flugan utgör ingen skada för varken människa eller egendom men de kan orsaka obehag när de påträffas i stora mängder inomhus. Vindsflugans larver lever som parasiter på daggmaskar i jorden. Eftersom källan till flugorna, det vill säga larverna, finns utomhus i jorden är vindsflugan svår att bekämpa. Det mest effektiva sättet att slippa vindsfluga är därför att förebygga att flugan tar sig in.

Välj land