Röd träfasad med vitt fönster och grön buske framför

Gräsflugor

Fakta om gräsflugor:

Gräsflugor är en fluga som ofta kallas husfritfluga och söker sig ofta inomhus i stora mängder och kan därför vara besvärande att bli av med. Under våren och hösten är de särskilt aktiva och återfinns för det mesta runt och omkring fönster och balkonger inomhus.

Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. De söker sig nästan uteslutande till de högst belägna utrymmena.

Välj land