Kvalster på grön stjälk

Kvalster

Fakta om kvalster

I Sverige finns drygt 1000 arter av kvalster. Kvalster i våra bostäder har alltmer kommit att uppmärksammas som en orsak till allergier. Kvalster trivs framför allt under varma och fuktiga förhållanden.

Kvalster, eller snarare deras spillning som innehåller de allergiframkallande ämnena (allergener), kan ge upphov till rinnande ögon, hosta, andningssvårigheter och astma.

De flesta kvalster, bortsett från fästingar, är mindre än 1 mm långa. Kvalster suger ut näring från levande eller döda djur eller från växter. En vanlig typ av kvalster är fågelkvalster.

Vanliga typer av kvalster är bland annat fågelkvalster förrådskvalster.

Välj land