Knåda en deg av mjöl

Husor och mjölor

Fakta om husor och mjölor

I Sverige finns drygt 1000 arter av kvalster. Husor och mjölor ingår i gruppen förrådskvalster och är ett par av de vanligaste arterna förrådskvalster i Sverige. Det handlar om små kvalster som knappt syns men kan orsaka allergier. Husor och mjölor är dock mindre vanliga i bostäder än husdammskvalster. Hus- och mjölor livnär sig på allt från livsmedel, som mjöl och ost, till hö och halm, som ofta innehåller mögelsvampar. Mjöl angripet av husor och mjölor är oätbart.

Förrådskvalster uppträder inom lantbruk, livsmedelshantering och bagerinäring och kan där vara ett arbetsmiljöproblem som orsak till allergier hos personalen. De är vitaktiga och blir ca 0,5 mm men kan knappt uppfattas med blotta ögat. Husor kan bli så talrika att de täcker ytan som ett "levande damm".

Välj land