Dammlus

Damm- och boklöss

Fakta om damm- och boklöss

Benämningarna boklöss och dammlöss används om vart annat, men den rätta benämningen för dessa är egentligen stövsländor. Anledningen till varför de kallas dam- och boklöss är för deras ytliga likhet med vissa arter av löss.

Olika arter

Totalt finns det ett 60-tal arter damm- och boklöss i Sverige. Färgen på dem är gråaktigt vit till mellanbrun. De är tunnhudade, nästan genomskinliga och med fullt utvecklade vingar, förkrympta vingar eller helt utan vingar. De flesta av dem lever i det fria och kan hittas på trädstammar, buskar eller annan vegetation. Några äter pollen medan andra skrapar alger, lavar och svampar från trädens bark. De arter som förekommer inomhus är vinglösa eller kortvingade och det kan stundtals ser ut som de hoppar fram. De fullvuxna insekterna är mellan 1-4 mm långa.

Damm- och boklössen syns främst under sommarhalvåret då luftfuktigheten och temperaturen tenderar att vara högre. Skadedjuret gör ingen direkt skada på människor eller egendom men kan i större mängd upplevas som störande.

Välj land