Gräshoppa, syrsa

Gräshoppor och syrsor

Fakta om gräshoppor och syrsor:

Gräshoppor, vårtbitare och syrsor är de vanligaste namnen på så kallade hopprätvingar. De är medelstora till stora insekter som känns igen på de långa bakbenen med kraftiga lår som de använder till att hoppa. Deras mest framträdande egenskap är kanske förmågan att åstadkomma ljud. Gräshoppor livnär sig av växter. De mindre vårtbitarna är också växtätare medan de större arterna är rovdjur.

I Sverige finns 38 arter. Gräshoppor och vårtbitare lever i vegetationen utomhus och räknas inte som skadedjur så länge som de inte förekommer i känsliga miljöer, exempelvis i storkök eller operationssalar. Det finns en inomhuslevande syrsa i Sverige, hussyrsan.

Hussyrsan

Hussyrsan lever i stort sett endast inomhus i Sverige och kan där vara ett skadedjur. Hussyrsan trivs bäst på varma platser där den sitter gömd och spelar med ett högt gnisslande ljud, gärna kvälls- och nattetid, som kan bli störande för den som ska dela bostad med den. Det är hanen som alstrar ljudet, genom att gnida vingarna mot varandra för att locka honor till sig. En hussyrsa kan bli 14-20 mm och äter gärna bröd, matrester och allt som finns framme.

Syrsor gillar värme och mörker, därför hittar men dem ofta vid värmepannor i källaren eller på liknande platser. Det är först när man hittat deras utvecklingsplats man kan åtgärda problemet genom att ta bort födoämnen och minska värmen.

Välj land