Knäckebröd angripet av brödbagge

Bröd- och tobaksbaggar

Fakta om bröd- och tobaksbaggar

Bröd- och tobaksbaggarna är rödbruna till färgen och som fullvuxna är de 2-4 mm stora. Larven ser ut som ett kommatecken. En brödbagge har punktrader på ovansidan. Detta saknas hos tobaksbaggen. Ett annat sätt att skilja de båda baggarna åt är att se på antennerna, hos brödbaggen är de trådlika med en tredelad klubba medan hos en tobaksbagge är de tandade.

Båda arterna flyger och söker sig gärna mot ljus, t.ex. mot fönster/lampor. Brödbaggen kan leva några veckor upp till ett par månader medan tobaksbaggen endast lever i en månad.

Hur kommer de in i våra hem?

Bröd- och tobaksbaggar kommer bara in i våra hem och företag i nyinköpta varor. När de väl är inne så är smuts och avfall i vinklar och vrår utmärkta utvecklingsplatser för dem.

Eftersom de här skalbaggarna är släkt med våra trägnagare, så tycker larven om att gräva gångar inne i hårda produkter. Du hittar dem oftast i varor som hårt bröd, pasta, torkade grönsaker, nötter och kryddor. Det hårda brödet får hål som är utgångar för den färdiga skalbaggen. ”Mask i skeppsskorporna” har vi läst om i gamla romaner. Det var just brödbaggens larver som omtalades.

Välj land