Mögelbagge

Mögelbaggar

Fakta om mögelbaggar

Mögelbaggar är mycket små brunsvarta skalbaggar som kan uppträda i stor mängd i starkt fuktiga miljöer där de lever av mikroskopiska svampar. Mögelbaggar skadar inte egendom då de lever på mögel och förekommer enbart i fuktiga förhållanden som leder till mögeltillväxt. Se till att torka ut fukten så undanröjer du de gynnsamma förhållandena, du kan sedan ta bort skalbaggarna med dammsugare.

Mögelbaggar förekommer ofta i kvarnar och lagerbyggnader, där de angriper oftast fuktskadat livsmedel. De kan också förekomma på fuktigt murbruk eller gips, särskilt i nybyggda hus. Mögelbaggar kan förorena livsmedel samt kan föra över mögel från en produkt till en annan i fuktiga miljöer.

Välj land