Göteborgs Stad

Är hunden effektiv?

- Otroligt effektiv. Vi har använt flera andra aktörer tidigare men inte fått bukt med vägglössen. Förut kan man säga att vägglöss var en kamp som pågick hela tiden med uppåt 15 lägenheter som ständigt hade vägglöss, nu är vi nere på någon enstaka. Anticimex personal är kunniga och även pedagogiska, vilket är viktigt med de boende som vi har, säger Stefan Kesselbacher.

Har ni märkt att vägglöss kan sprida sig mellan lägenheter?

- Det har vi. Innan vi jobbade med Anticimex gick vi på de gamla kunskaperna att vägglöss håller sig i sovrummet och är nattaktiva. Men vi har upptäckt att de trivs i olika rum och rör sig på lite andra sätt. Vi har lärt oss en hel del av Anticimex här.

Är det viktigt att sanering sker utan bekämpningsmedel?

- Ja! Vi jobbar mer och mer hållbart i Göteborgs Stad och det känns bra att bidra till en sundare utveckling. Metoderna med ånga och värme som Anticimex använder för att sanera vägglöss passar oss extra bra eftersom vi inte har evakueringslägenheter. Eftersom inga bekämpningsmedel används kan de boende få tillträde till lägenheterna omedelbart efter sanering. Så fort hunden indikerar att det finns vägglöss börjar teknikerna att sanera och på 3-4 timmar kan de boende vara tillbaka i lägenheten igen, säger Stefan Kesselbacher.

Vad har ni för krav på er när ni handlar upp tjänster?

- Det är bestämt att vi ska jobba hållbart. Därför är det tacksamt att tjänsterna finns på marknaden – och att de fungerar på ett mycket effektivt sätt.

Tar ni in hunden förebyggande eller vid misstanke om vägglöss?

- Nu har vi gjort så att vi tar in hunden direkt när vi får indikationer på vägglöss, antingen från boende eller från vår personal. Vi har också ett avtal med Anticimex på de platser där vi har mest problem. Där gör vi besök var tredje månad för förebyggande undersökningar. Hunden upptäcker relativt ofta vägglöss vid de här tillfällena. Men vi blir såklart även glada då den inte hittar något, avslutar Stefan Kesselbacher.

Välj land