Skinnbagge

Skinnbaggar

Fakta om skinnbaggar

I Sverige finns 589 arter skinnbaggar. De olika arterna varierar i storlek mellan ½ millimeter och 2 cm. Kroppen är, sedd ovanifrån, oftast mer eller mindre oval men även mycket smala former finns. Även färg varierar bland arterna. Många arter avger stinkande ämnen i försvar, exempelvis bärfisen som är en av den mest välkända arten av skinnbagge i Sverige.

Sugsnabeln används för att suga växtsafter (gäller de flesta arter) eller kroppsvätska från insekter och andra smådjur. Några arter suger blod från större djur, exempelvis vägglusen som räknas som ett skadedjur.

Använd vår skadedjursidentifierare för att läsa mer om olika arter.

Välj land