Slottsskogens vandrarhem

Slottsskogens vandrarhem är egentligen mer än ett vandrarhem. Man har också regelrätta hotellrum, lägenheter för kortare eller längre uthyrning och enklare boenden för backpackers. Totalt har man 94 rum med stor omsättning på gäster från världens alla hörn. Som många hotell har även Slottsskogens vandrarhem valt att arbeta förebyggande mot vägglöss med Anticimex vägglushund.

Hur fungerar det förebyggande arbetet med hunden?

- Vi är jättenöjda. Det viktigaste är att vi hittar eventuellt inkommande angrepp innan de får fäste. För vi har förstått att vägglöss är jobbiga att bli av med om de får fäste, det såg vi inte minst nyligen på Östra Sjukhuset här i Göteborg som inte tog tag i problemet direkt. Samtidigt är vi inte naiva, därför har vi hunden här var sjätte vecka för att kontrollera varenda rum. Våra gäster ska aldrig drabbas, säger Christian Dahl.

Vi har avtalat om att inte använda bekämpningsmedel, utan ånga och kisel. Varför var det viktigt?

- Vi har en tydlig miljöprofil och jobbar medvetet med att vara ett hållbart företag. Bland annat är vi certifierade enligt Håll Sverige Rent-stiftelsens miljöledningssystem Gröna nyckeln vilket betyder att vi ser över och höjer vår miljöstandard varje år. Gröna nyckeln omfattar alla delar av vår verksamhet, bland annat hur vi städar, vilka produkter vi köper in och hur våra underleverantörer arbetar. Anticimex är ju en underleverantör till oss och att de agerar hållbart är viktigt. Kisel och ånga kräver också att man kan begränsa den yta som eventuellt ska saneras, vilket är möjligt tack vare att hunden är så exakt i att avgränsa ytor, säger Christian Dahl.

Är vägglöss en känslig fråga gentemot era gäster?

- Det kan vara det, men vi informerar tydligt och förklarar att vi arbetar i förebyggande syfte mot vägglöss. Det här gör vi inte minst när vi har hunden här eftersom vi vill ha tillträde till alla rum när den ska jobba, vilket krävs för att vi ska kunna ha strukturerade och täta kontroller. De flesta gäster tycker det är bra, för vissa behöver vi förklara noga att det är just i förebyggande syfte som hunden arbetar. Eftersom det bara tar hunden ett par minuter per rum så brukar det aldrig vara några problem. Det finns förutfattade meningar om att vägglöss har med hygien eller prisklass att göra, men femstjärniga hotell drabbas precis lika ofta som vandrarhem. Men jag tror många skulle uppskatta de som väljer att arbeta förebyggande mot vägglöss om de bara kände till det, säger Christian Dahl.

Välj land