Stockholmshem

Använder ni hunden förebyggande eller vid misstanke?

- Till viss del förebyggande, inte bara vid misstanke. Men om vi vet att det finns väglöss i en lägenhet i en fastighet kan vi använda hunden för att kontrollera de närliggande lägenheterna också, eftersom vägglöss kan ta sig mellan lägenheter. Det händer också att lägenheter står tomma kortare perioder, då kan vi passa på att kontrollera den innan uthyrning, säger Chantelle Small.

Vad gjorde ni innan hunden hjälpte er?

- Då kunde det ta två tekniker en hel dag att söka igenom en fastighet. Hunden hittar bevis mycket fort och tillsammans med en hundförare och en tekniker är teamet mycket effektivt, svarar Chantelle.

Vägglushunden gör att bekämpningsmedel inte behövs lika mycket längre, är hållbarhet viktigt för er?

- Jätteviktigt, vi har en stark hållbar profil på Stockholmshem. Det här är en pusselbit, sedan har vi elcyklar, elbilar, energioptimering i våra hus, stadsodling och vi har bikupor på taken för att nämna några saker, säger Chantelle.

Är det en kostnadsfråga att använda vägglushund?

- Snarare en effektivitetsfråga. Hunden med team frigör väldigt många timmar. Administration blir betydligt mindre, att koordinera med flera tekniker i olika lägenheter i en fastighet under en dag är tidskrävande. Med hunden är det klart på en timme, avslutar Chantelle Small.

Välj land