Hotell i Göteborg

– Det ger trygghet för gästen, är kostnadseffektivt för oss som hotell och så känns det väldigt bra att det är miljövänligt, säger en hotellchef i Göteborg.

Ni började arbeta med våra vägglushundar 2014, berätta!

– Ja, då kände vi att det var dags att göra en förändring. Vi ville se till att det var vi och inte gästerna som hittade vägglössen. Nu kan vi själva, med hjälp av Anticimex, hitta vägglössen före gästerna.

Hur tycker du vårt samarbete fungerar?

– Jättebra! Hundföraren och hunden samt teknikern kommer ut regelbundet, minst en gång i månaden. Det är väldigt kostsamt för oss att vara reaktiva, därför är det här proaktiva sättet perfekt för oss. Om hunden hittar vägglöss kan teknikern direkt sanera på exakt det stället som hunden har visat och vi kan hyra ut rummet direkt efter att saneringen är genomförd. Tidigare var vi tvungna att riva ut hela rummet vilket var väldigt kostsamt.

Saneringsmetoden är helt kemikaliefri, är det viktigt för er?

– Ja, det är viktigt. Vi som hotell strävar alltid efter att göra miljömässiga val. Att arbeta med vägglushundarna gör att vi kan göra riktade insatser. Och de är alla kemikaliefria. Teknikern har med sig en portabel ångmaskin som sedan kompletteras med helt naturligt kisel. Och vi kan alltså hyra ut rummet direkt efter att Anticimex har varit där.

Välj land