Best Western

Vad är det bästa med att använda vägglushund?

- Att man får ett så säkert svar som det går att få samt att vi kan arbeta förebyggande mot vägglöss på ett helt nytt sätt. Det händer att vi får felaktiga larm om vägglöss från gäster, då känns det bra att kunna ta in hunden för att bekräfta att det inte finns vägglöss. Det är otroligt skönt att kunna arbeta proaktivt och hunden är tillsammans med Anticimex utbildning mycket värdefull för oss, säger Lasse Ahlblom Lehtiheimo.

Använder ni hunden förebyggande eller vid misstanke?

- Både och. Vi har omkring fem inbokade besök varje år, sedan tar vi in hunden när antingen vi eller våra gäster misstänker vägglöss.

Hunden gör arbetet mot vägglöss hållbarare, hur viktigt är det för Best Western att arbeta hållbart?

- Det är oerhört viktigt, vi vill ta ansvar för vår verksamhet och hur den påverkar samhället och världen. Vi har den internationella miljömärkningen Green Key, vilket betyder att vi är hotell som tar extra hänsyn till miljön bland annat vad gäller vatten, mat, kemikalier och återvinning. Även när vi köper in produkter och tjänster är hållbarhet en stående och viktig punkt.

Hur löste ni hundens uppgifter innan ni fick hjälp av den?

- Då arbetade vi intensivt med daglig syn vid städningen, men hunden har ett otroligt luktsinne och kan upptäcka vid ett tidigt stadium och då besparar vi gäster en trist upplevelse, avslutar Lasse Ahlblom Lehtiheimo.

Välj land