Vit fuktskadad vägg

Fukt i källare och grund

Säkra din källare och grund med fuktskydd i tre olika delar:

1. Dagvattensystem
Ett dagvattensystem med täta ledningar ska transportera bort det vatten som kommer från husets tak, vanligtvis via hängrännor och stuprör. Dagvattensystemet ska klara av att ta hand om stora mängder vatten: Vid exempelvis 20 mm regn på ett 150 m2 stort tak så måste 3 000 liter vatten transporteras bort via dagvattensystemet.

2. Dränering
Dräneringen består av en dräneringsledning samt ett dränerande material utanför och under källaren, till exempel grus eller singel som släpper igenom vatten. Materialet har som funktion att hindra grundvattnet och ytvattnet att komma i kontakt med källarens ytterväggar eller golv. Det har dessutom en funktion att vara kapillär brytande, det vill säga, att det inte suger åt sig vatten under källaren.

3. Fuktskydd

Ett fuktskydd mot källarens ytterväggar kan vara en värmeisolering som även har en dränerande funktion eller en fuktspärr i ett material som är vattentätt. Tidigare gjordes ofta en asfaltstrykning där källarväggens utsida tätades med flytande asfalt. Nu för tiden används till exempel plastmaterialet HD-polyeten. Det är viktigt att fuktskyddet kompletteras med en vattentätning av skarven mellan källarens yttervägg och betongplattan.

Har huset krypgrund?

Krypgrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag. Ungefär varannan krypgrund drabbas av fukt- och mögelskador vilket gör krypgrunden till en av de delar i huset som oftast har problem - som vanliga villaförsäkringar dessutom sällan täcker. Läs mer om hur du skyddar krypgrunden mot fuktproblem.

Tips för att undvika fuktproblem i källare och grund

  • Om du har krypgrund - inspektera den två gånger per år.
  • Kontrollera att det inte finns synliga läckage från rör och kopplingar.
  • Säkerställ att golv och väggar i våtrum inte har sprickor eller släpp.
  • Se till att marken lutar bort från huset om den inte gör det. Alternativet är att du har bra dränering.
  • Kolla innerväggar efter sprickor och mattsläpp.
  • Inspektera dina källarfönster då och då, både från utsidan och från insidan.
  • Växter som är planterade för nära huset kan också föra in fukt i väggarna.
  • Var vaksam på konstig lukt - det är en bra indikation på fukt och fuktskada.

Välj land