Fukt på sockel

Så ser du över sockeln på ditt hus

  • Gå runt huset och inspektera sockeln varje år. Kolla efter saltutfällningar och sprickor. De är tidiga tecken på en fuktskada.
  • Tänk på att växter inte ska planteras för nära sockeln. De kan växa in i husets fasad, dräneringsledning och sockel eller grundmur. Risken är att vatten då leds in via växterna.
  • Var försiktig när du vattnar så att du inte stänker ned husets olika delar.
  • Lutar marken bort från huset runtom? Ordna detta eller se till att ha bra dränering om marken inte lutar rätt.
  • Rensa stuprör och hängrännor.
  • Lägg ned en dräneringsledning i marken om det inte finns en sådan.

Välj land